BORSTZAKKENTEKENS VAN HET BELGISCH LEGER
INSIGNES DE POCHE DE L'ARMEE BELGE
POCKET BADGES OF THE BELGIAN ARMY

WEBSITE VAN / SITE WEB DE / WEBSITE FROM
CHRISTOPHE COBBAUT

 

Brevetten en Functies

Brevets et Fonctions

 

Reserve-Officier Hoofdkwartier van Brigade - Officier de Réserve Quartier-Général de Brigade

Officier Adjunct Generale Staf - Officier Adjoint d'Etat-Major

Stafbrevethouder - Brevet d'Etat-Major

Brevet Militaire Administrateur - Brevet d'Administrateur Militaire

Ingenieur der Militaire Fabrikaten - Ingénieur des Fabrications Militaires

Hondenmeester & Kennel - Maître-Chien & Chenil

Brevet NBC - Brevet NBC

Belgische Oorlogsvluchtelingenkampen - Camps de Réfugiés de Guerre Belge

In Oorlogsdienst - En Service de Guerre - On War Service

Ex Politiek Gevangene - Ex Prisonnier Politique

Schietprijskampen - Concours de Tir

Scherpschutter - Tireur d'Elite

Bekwaam Schutter - Tireur Compétent

Militair Internationaal - Militaire International

Militaire Kampioen - Champion Militaire

Elementair Brevet voor Lichamelijke Bekwaamheid - Brevet Elémentaire d'Aptitudes Physiques

Brevet Militaire Tests voor Lichamelijke Geschiktheid - Brevet Tests Militaires d'Aptitude Physique

Brevet Militaire Lichamelijke Vaardigheid ( NL ) - Brevet Aptitude Militaire Physique ( NL )

 

 

 

 

 

INDEX  NL

INDEX  FR

INDEX  EN

ONBEKEND

INCONNU

UNKNOWN
UPDATES VERKOOP

VENTE

SALE
LINKS

LIENS

CONTACT
 

 search engine by freefind