BORSTZAKKENTEKENS VAN HET BELGISCH LEGER
INSIGNES DE POCHE DE L'ARMEE BELGE
POCKET BADGES OF THE BELGIAN ARMY

WEBSITE VAN / SITE WEB DE / WEBSITE FROM
CHRISTOPHE COBBAUT

 

Logistiek

Logistique

 

Staf Basis Landmacht - Etat-Major Base Force Terrestre

Divisie Logistiek Binnenlandse Strijdkrachten - Division Logistique des Forces de l'Intérieur

Staf Groepering Arsenalen - Etat-Major Groupement Arsenaux

Staf Groepering Bevoorrading en Transport - Etat-Major Groupement Approvisionnement et Transport

Staf Groepering Maintenance - Etat-Major Groupement Maintenance

1e Groepering Logistiek - 1er Groupement Logistique

2e Groepering Logistiek - 2ième Groupement Logistique

3e Groepering Logistiek - 3ième Groupement Logistique

 

4e Bataljon Logistiek - 4ième Bataillon Logistique

8e Bataljon Logistiek - 8ième Bataillon Logistique

12e Bataljon Logistiek - 12ième Bataillon Logistique

18e Bataljon Logistiek - 18ième Bataillon Logistique

20e Bataljon Logistiek - 20ième Bataillon Logistique

29e Bataljon Logistiek - 29ième Bataillon Logistique

31e Bataljon Logistiek - 31ième Bataillon Logistique

33e Bataljon Logistiek - 33ième Bataillon Logistique

36e Bataljon Logistiek - 36ième Bataillon Logistique

51e Bataljon Logistiek - 51ième Bataillon Logistique

91e Bataljon Logistiek - 91ième Bataillon Logistique

92e Bataljon Logistiek - 92ième Bataillon Logistique

93e Bataljon Logistiek - 93ième Bataillon Logistique

97e Bataljon Logistiek - 97ième Bataillon Logistique

98e Bataljon Logistiek - 98ième Bataillon Logistique

99e Bataljon Logistiek - 99ième Bataillon Logistique

 

10e Compagnie Transport - 10ième Compagnie Transport

12e Compagnie Transport - 12ième Compagnie Transport

17e Compagnie Zwaar Transport - 17ième Compagnie Transport Lourd

72e Bataljon Transport - 72ième Bataillon Transport

 

1e Compagnie Scholing Voertuigen - 1ière Compagnie Ecolage Véhicules

7e Compagnie Scholing Voertuigen - 7ième Compagnie Ecolage Véhicules

 

1e Compagnie Ravitaillering en Transport - 1ière Compagnie Ravitaillement et Transport

4e Compagnie Ravitaillering en Transport - 4ième Compagnie Ravitaillement et Transport

7e Compagnie Ravitaillering en Transport - 7ième Compagnie Ravitaillement et Transport

17e Compagnie Ravitaillering en Transport - 17ième Compagnie Ravitaillement et Transport

 

1e Compagnie Materiaal - 1ière Compagnie Matériel

4e Compagnie Materiaal - 4ième Compagnie Matériel

7e Compagnie Materiaal - 7ième Compagnie Matériel

12e Compagnie Materiaal - 12ième Compagnie Matériel

17e Compagnie Materiaal - 17ième Compagnie Matériel

 

95e Compagnie Maintenance Hawk - 95ième Compagnie Maintenance Hawk

95e Compagnie Maintenance Hawk-Lance - 95ième Compagnie Maintenance Hawk-Lance

96e Detachement Maintenance Middelzware Helikopters - 96ième Détachement Maintenance Hélicoptères Moyens

102e Compagnie Ravitaillering - 102ième Compagnie Ravitaillement

106e Peleton Ravitaillering en Transport - 106ième Peleton Ravitaillement et Transport

106e Compagnie Ravitaillering - 106ième Compagnie Ravitaillement

109e Compagnie Ravitaillering - 109ième Compagnie Ravitaillement

119e Compagnie Zware Citernes - 119ième Compagnie Citernes Lourdes

130e Compagnie Herstelling Kleding en Uitrusting - 130ième Compagnie Réparation Habillement et Equipement

200e Compagnie Materiaal - 200ième Compagnie Matériel

201e Compagnie Materiaal - 201ième Compagnie Matériel

202e Compagnie Materiaal - 202ième Compagnie Matériel

210e Compagnie Logistiek Para-Commando - 210ième Compagnie Logistique Para-Commando

230e Compagnie Maintenance Rollend Materieel - 230ième Compagnie Maintenance Matériel Roulant

255e Compagnie Maintenance Lichte Vliegwezen - 255ième Compagnie Maintenance Aviation Légère

 

Logistiek Centrum N° 1 - Centre Logistique N° 1

Logistiek Centrum N° 2 - Centre Logistique N° 2

Logistiek Centrum N° 3 - Centre Logistique N° 3

Logistiek Centrum N° 4 - Centre Logistique N° 4

Logistiek Centrum N° 5 - Centre Logistique N° 5

Logistiek Centrum N° 6 - Centre Logistique N° 6

Logistiek Centrum N° 7 - Centre Logistique N° 7

 

Depot Berlaar - Dépôt Berlaar

Park Munitie - Parc Munition

Depot Mortsel - Dépôt Mortsel

Depot Complex Lissewege - Complexe de Dépôts Lissewege

Arsenaal Uitrusting - Arsenal Equipement

Arsenaal Materiaal - Arsenal Matériel

Arsenaal Rocourt - Arsenal Rocourt

Arsenaal Mechaniek en Bewapening - Arsenal Méchanique et Armement

Arsenaal Instrumenten en Apparaten voor Telecommunicatie - Arsenal Instruments et Appareils de Télécommunications

Detachement Logistieke Steun Stockem - Détachement Appui Logistique Stockem

Logistiek Steuncomplex Noord - Complexe Logistique de Support Nord

Logistiek Steuncomplex Centrum - Complexe Logistique de Support Centre

Logistiek Steuncomplex Zuid - Complexe Logistique de Support Sud

Mobilisatiekern 29 - Noyau Mobilisateur 29

Wisselbeker Logistiek - Challenge Logistique

Technische Dienst Landmacht - Service Technique Force Terrestre

Centrum voor Evaluatie en Testen van het Materieel - Centre d'Evaluation et Testes du Matériel

1e Peleton Cartografie - 1er Peleton Cartographie

Compagnie Militaire Postdienst - Compagnie du Service Militaire Postal

Centrum voor Automatische Verwerking van Logistieke Informatie - Centre Automatique de Traitement d'Information Logistique

Centrum voor Verwerking van Informatie van de Landmacht - Centre de Traitement d'Information de la Force Terrestre

Groep Controle der Bewegingen Binnenland - Groupe Contrôle des Mouvements de l'Intérieur

Groep Controle der Bewegingen BSD - Groupe Contrôle des Mouvements des FBA

1e Groep Controle der Bewegingen - 1er Groupe Contrôle des Mouvements

Dienst voor Opsporing en Vernietiging van Oorlogstuigen - Service d'Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs

Dienst Reglementen en Bureelbenodigdheden - Service des Règlements et Fournitures de Bureau

Logistiek Centrum Landmacht - Centre Logistique Force Terrestre

Menage Dienst - Service Ménager

Technische School van de Voeding - Ecole Technique d'Alimentation

Logistieke School van het Materiaal - Ecole Logistique du Matériel

School Logistiek - Ecole Logistique

 

Onbekend - Inconnu

 

International Military Student at the United States Army Ordnance School

International Military Student at the United States Army Quartermaster School

International Military Student at the United States Army Transportation School

International Military Student at the United States Army Logistics Management College

 

Duitse Munitiedepot Arendonk - Dépôt de Munitions Allemand d'Arendonk

Duitse Munitiedepot Baronville - Dépôt de Munitions Allemand de Baronville

Duitse Materiaaldepot Bovigny - Dépôt de Materiel Allemand de Bovigny

Duitse Munitiedepot Sugny - Dépôt de Munitions Allemand de Sugny

 

 

 

INDEX  NL

INDEX  FR

INDEX  EN

ONBEKEND

INCONNU

UNKNOWN
UPDATES VERKOOP

VENTE

SALE
LINKS

LIENS

CONTACT
 

 search engine by freefind