BORSTZAKKENTEKENS VAN HET BELGISCH LEGER
INSIGNES DE POCHE DE L'ARMEE BELGE
POCKET BADGES OF THE BELGIAN ARMY

WEBSITE VAN / SITE WEB DE / WEBSITE FROM
CHRISTOPHE COBBAUT

 

Zeemacht - Marine

Force Navale - Marine

 

Staf Zeemacht - Etat-Major Force Navale

Varend Personeel - Personnel Navigant

Groepering Operaties Zeemacht - Groupement Opérations Force Navale

Groepering Logistiek Zeemacht - Groupement Logistique Force Navale

Mijnenbestrijdingsschool - Ecole de Guerre des Mines

Duiker - Plongeur

Militaire Politie - Police Militaire

Medische Dienst - Service Médical

Hyperbaar Centrum - Centre Hyperbare

Katholieke Aalmoezenier - Aumonier Catholique

Muziekkapel - Musique

Maritiem Toezicht / Havenwacht - Guet Maritime / Garde Portuaire

Marine Basis van Nieuwpoort - Base Navale de Nieuport

Zuidpool Expeditie - Expédition Antarctique

Elementair Brevet voor Lichamelijke Bekwaamheid - Brevet Elémentaire de Compétence Physique

Brevet Militaire Tests voor Lichamelijke Geschiktheid - Brevet Testes Militaires d'Aptitude Physique

Brevet Hogere Militaire Vorming Koninklijke Marine ( NL ) - Brevet Formation Militaire Supérieure Marine Royale ( NL )

International Military Student at the United States Naval War College

 

Vloot - Flotte

Belgica

Bellis

Billet

Breydel

De Brouwer

Dufour

Gerlache

Godetia

Kamina

Lecointe

Lobelia

Van Haverbeke

Wandelaar

Westdiep

Westhinder

Wielingen

Zinnia

 

Verenigingen / Unions

Reserve Onderofficieren van de Zeemacht - Sous Officiers de Réserve de la Force Navale

Kring voor Oudgedienden van de Zeemacht - Cercle des Anciens de la Force Navale

Sportschutters Zeemacht - Tireurs Sportifs de la Force Navale

Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine

 

 

 

INDEX  NL

INDEX  FR

INDEX  EN

ONBEKEND

INCONNU

UNKNOWN
UPDATES VERKOOP

VENTE

SALE
LINKS

LIENS

CONTACT
 

 search engine by freefind