BORSTZAKKENTEKENS VAN HET BELGISCH LEGER
INSIGNES DE POCHE DE L'ARMEE BELGE
POCKET BADGES OF THE BELGIAN ARMY

WEBSITE VAN / SITE WEB DE / WEBSITE FROM
CHRISTOPHE COBBAUT

 

Marinecomponent ( na 2003 )

Composante Marine ( après 2003 )

 

Varend Personeel - Personnel Navigant

Military and Maritime Trade Interaction and Cooperation  ( M²TIC )

Belgisch-Nederlandse School voor Mijnenbestrijding - Ecole Belgo-Néerlandaise de la Guerre contre les Mines

Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine

 

Brevet Commandocentrale-Officier Marine - Officier de Centrale de Commandement Marine

 

Brevet Commandocentrale-Officier ( NL ) - Officier de Centrale de Commandement ( NL )

Brevet Luchtverkeersleider ( NL ) - Brevet Contrôleur Aérien ( NL )

Brevet Maritiem Air Controller ( NL ) - Brevet Contrôleur de l'Air Maritime ( NL )

International Military Student at the United States Naval War College

 

 

Vloot - Flotte

Leopold I

Louise-Marie

 

 

Verenigingen / Unions

Nationale Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht - Association Nationale des Anciens de la Force Navale

 

 

 

Borstemblemen - Insignes de poitrine

 

 

 

 

INDEX  NL

INDEX  FR

INDEX  EN

ONBEKEND

INCONNU

UNKNOWN
UPDATES VERKOOP

VENTE

SALE
LINKS

LIENS

CONTACT
 

 search engine by freefind