BORSTZAKKENTEKENS VAN HET BELGISCH LEGER
INSIGNES DE POCHE DE L'ARMEE BELGE
POCKET BADGES OF THE BELGIAN ARMY

WEBSITE VAN / SITE WEB DE / WEBSITE FROM
CHRISTOPHE COBBAUT

 

Medische Dienst

Service Médical

 

Belgian Field Hospital

Oorlogsvrijwilliger bij het Royal Army Medical Corps - Volontaire de Guèrre aupres du Royal Army Medical Corps

Staf Medische Dienst  - Etat-Major Service Médical

Medisch Commando Basis - Commandement Médical Base

Medisch Commando BSD - Commandement Médical FBA

Medisch Militair Complex Neder-Over-Heembeek - Complexe Médico-Militaire Neder-Over-Heembeek

Centrum voor Verwerking van Informatie van de Medische Dienst - Centre de Traitement d'Information du Service Médical

Militair Hospitaal Antwerpen - Hôpital Militaire Anvers

Militair Hospitaal Brussel - Hôpital Militaire Bruxelles

Militair Hospitaal Koningin Astrid - Hôpital Militaire Reine Astrid

Militair Hospitaal Luik - Hôpital Militaire Liège

Militair Hospitaal Oostende - Hôpital Militaire Ostende

Militair Hospitaal Köln - Hôpital Militaire Köln

Militair Hospitaal Soest - Hôpital Militaire Soest

Medisch Centrum Gent - Centre Médical Gand

Medisch Centrum Namen - Centre Médical Namur

Militaire Hoofdapotheek - Sanitätsdepot Nijvel  -  Pharmacie Militaire Centrale - Sanitätsdepot Nivelles

Militair Neuro-Psychiatrisch Centrum - Centre Militaire Neuro-Psychiatrique

Militaire Dienst voor Bloedtransfusie - Service Militaire de Transfusion Sanguine

Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde - Centre de Médecine Aéronautique

1e Medische Compagnie - 1ière Compagnie Médicale

2e Medische Compagnie - 2ième Compagnie Médicale

4e Medische Compagnie - 4ième Compagnie Médicale

7e Medische Compagnie - 7ième Compagnie Médicale

12e Medische Compagnie - 12ième Compagnie Médicale

16e Medische Compagnie - 16ième Compagnie Médicale

17e Medische Compagnie - 17ième Compagnie Médicale

18e Medische Compagnie - 18ième Compagnie Médicale

1e Compagnie Medische Depot - 1ière Compagnie Médicale de Dépot

1e Compagnie Ambulance - 1ière Compagnie Ambulance

2e Compagnie Ambulance - 2ième Compagnie Ambulance

1e Half-Mobiel Afvoerhospitaal - 1ière Hôpital d'Evacuation Semi-Mobile

3e Half-Mobiel Afvoerhospitaal - 3ième Hôpital d'Evacuation Semi-Mobile

7e Half-Mobiel Afvoerhospitaal - 7ième Hôpital d'Evacuation Semi-Mobile

1e Mobiel Veldhospitaal - 1ière Hôpital Chirurgical Mobile

1e Militair Steunhospitaal - 1ière Hôpital Militaire de Support

Reserve Eenheden van de Medische Dienst - Unités de Réserve du Service Médical

Mobilisatiekern 22 - Noyau Mobilisateur 22

Mobilisatiekern 82 - Noyau Mobilisateur 82

Medische Dienst / Rode Kruis Missie naar Pakistan - Mission Service Médical / Croix Rouge au Pakistan

Humanitaire Opdrachten buiten Europese Gemeenschap - Missions humanitaires hors Communauté Européenne

Onbekende Medische Eenheid - Unité Médicale Inconnue

Geneesheer - Médecin

Apotheker - Pharmacien

Dierenarts - Vétérinaire

Tandarts - Dentiste

Officier van de Troepen van de Medische Dienst - Officier de Troupe du Service Médical

Onderofficier van de Troepen van de Medische Dienst - Sous-officier de Troupe du Service Médical

Soldaat en Korporaal van de Troepen van de Medische Dienst - Soldat et Caporal de Troupe du Service Médical

Verplegend Personeel - Personnel Infirmier

Katholiek Aalmoezenier - Aumonier Catholique

Brevet Militaire Tests voor Lichamelijke Geschiktheid - Brevet Testes Militaires d'Aptitude Physique

Nationale Vereniging voor Reserve officieren van de Medische Dienst - Union Nationale des Officiers de Réserve du Service Médical

Koninklijke School Medische Dienst - Ecole Royale du Service Médical

Opleidingscentrum voor Geestelijke Brancardiers - Centre d'Instruction des Brancardiers Ecclésiastiques

 

International Military Student at the United States Army Academy of Health Sciences

 

 

 

INDEX  NL

INDEX  FR

INDEX  EN

ONBEKEND

INCONNU

UNKNOWN
UPDATES VERKOOP

VENTE

SALE
LINKS

LIENS

CONTACT
 

 search engine by freefind