Landmacht
Aalmoezeniers
Geborduurd

Force Terrestre
Aumoniers
Brodť

 

 

Katholieke eredienst
Culte catholique
Kandidaat-aalmoezenier
Candidat-aumonier
   
Aalmoezenier 2e klasse
Aumonier 2e classe
Aalmoezenier 1e klasse
Aumonier 1re classe
Hoofdaalmoezenier
Aumonier principal
Opperaalmoezenier
Aumonier en chef
Protestantse eredienst
Culte protestant
Kandidaat-aalmoezenier
 Candidat-aumonier
   
Aalmoezenier 2e klasse
Aumonier 2e classe
Aalmoezenier 1e klasse
Aumonier 1re classe
Hoofdaalmoezenier
Aumonier principal
Opperaalmoezenier
Aumonier en chef
IsraŽlitische eredienst
Culte israŽlite
Kandidaat-aalmoezenier
Candidat-aumonier
Aalmoezenier 1e en 2e klasse
Aumonier 1re et 2e classe
Hoofdaalmoezenier
Aumonier principal