Landmacht
Wapenkleuren geborduurd
Militair Gerechtshof

Force Terrestre
Couleurs d'armes brodés
Justice Militaire

 

 

Soldaten & Korporaals bij het militair gerecht

Soldats & caporaux à la justice militaire

Parketklerk

Commis de parquet

Parketklerk - Adjudant

Commis de parquet - Adjudant

Parketklerk - Adjudant 1e klasse

Commis de parquet - Adjudant 1e classe

Parketklerk - Adjudant-chef

Commis de parquet - Adjudant-chef

Eerstaanwezend griffiersklerk bij de Krijgsraad
Griffiersklerk bij de Krijgsraad

Commis-greffier principal au Conseil de guerre
Commis-greffier au Conseil de guerre

Griffier-diensthoofd bij de Krijgsraad
Griffier bij de Krijgsraad

Greffier-chef de service au Conseil de guerre
Greffier au Conseil de guerre

Hoofdgriffier van de Krijgsraad

Greffier en chef du Conseil de guerre
 
Eerstaanwezend griffiersklerk bij het Militair gerechtshof
Griffiersklerk bij het Militair gerechtshof

Commis-greffier principal à la Cour militaire
Commis-greffier à la Cour militaire
Griffier diensthoofd bij het Militair gerechtshof
Griffier bij het Militair gerechtshof
Adjunct-secretaris bij het Auditoraat-generaal

Greffier chef de service à la Cour militaire
Greffier à la Cour militaire
Secrétaire adjoint à l'Auditorat général
Hoofdgriffier bij het Militair gerechtshof
Secretaris van het Auditoraat-generaal

Greffier en chef à la Cour militaire
Secrétaire de l'Auditorat général
Plaatsvervangend Krijgsauditeur
Eerste Substituut-Krijgsauditeur
Substituut-Krijgsauditeur

Auditeur militaire suppléant
Premier Substitut de l'Auditeur militaire
Substitut de l'Auditeur militaire
Krijgsauditeur

Auditeur militaire
Eerste Advocaat-generaal
Advocaat-generaal
Substituut-auditeur-generaal

Premier avocat général
Avocat général
Substitut de l'Auditeur général
Eerste voorzitter van het Militair gerechtshof
Auditeur-generaal bij het Militair gerechtshof

Premier président de la Cour Militaire
Auditeur général