Luchtcomponent
Aalmoezeniers , morele consulenten

Composante Air
Aumoniers , consultants morals

 

 

Aalmoezenier 1e en 2e klasse
Aumonier 1re et 2e classe
Hoofdaalmoezenier
Aumonier principal
Opperaalmoezenier
Aumonier en chef
  Eerstaanwezend moreel consulent
Conseiller moral principal