Openbare Weermacht van Belgisch Kongo

Force Publique du Congo Belge

 

 

Openbare Weermacht
Force Publique
  Infanterie
Infanterie
 
Artillerie
Artillerie
  Genie
Génie
 
Vervoereenheden
Unités de Transport

 
Provoostschap
Prévôté
 
Rijkswacht
Gendarmerie