Borstzakhangers en graadpassanten van het Belgisch leger
Insignes de poche et passants de grade de l'armée belge
Pocket badges and rank slides of the Belgian army

website van / Site web de / website from
Christophe Cobbaut

 

 

 

Borstzakhangers / Insignes de poche / Pocket badges

NLFREN

UPDATES

Graadpassanten / Passants de grade / Rank slides

NLFR

UPDATES